استان ها / همدان
آیت الله موسوی اصفهانی:
13:52 1397/07/25

دشمن به دنبال جداکردن پیوند میان مردم و روحانیان است

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان با اشاره به تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی برای جداکردن پیوند میان مردم و روحانیت، گفت: عده ای بدون اطلاع کافی مشکلات جامعه را به روحانیت نسبت می دهند که این منطقی و صحیح نیست.

یادداشت