حوزه و روحانیت / آموزش و پژوهش
به همت مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه علمیه صورت می گیرد؛
11:42 1397/07/22

برگزاری دوره های مهارتی تربیت مربی ویژه طلاب

حجت الاسلام رجبی از برگزاری دوره های مهارتی ویژه تربیت مربی از سوی مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه با همکاری معاونت های پژوهش، تهذیب و امور فرهنگی، مرکز امور طلاب و دانش آموختگان و مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه خبر داد.

حجت الاسلام و‌المسلمین رفعتی با تاکید بر اسلامی سازی علوم انسانی:
10:46 1397/07/22

با ‌آموخته های سکولار و لیبرال نمی توان در جامعه اقتصاد اسلامی پیاده کرد

حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با بیان این که مباحث امور رسانه از ابتدا سکولار متولد شده است، گفت: سکولار‌ها معتقد بودند فعالیت‌های رسانه‌ای چیزی نیست که دین بخواهد در آن حضور داشته باشد. به همین علت از همان ابتدا تلاش کردند تا از حضور دین در عرصه رسانه ممانعت کنند.

یادداشت