یادداشت | حمیدرضا حاجی‌بابایی؛
01:45 1396/11/26

بازگشت نشاط به دوره ابتدایی، بهانه واهی برای حذف سمپادها

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در یادداشتی نوشت: رویکرد شعارگونه بازگشت نشاط به دوره ابتدایی، بهانه‌ای شده برای تاختن به دوره متوسطه اول و حذف مدارس سمپاد، این طرح در حالی ارائه می شود که گفته شده حتی پیش‌نویس دستورالعمل آزمون سال ۹۷ نوشته شده و در مستندسازی وزارت آموزش و پرورش در انتظار طی مراحل قانونی است.

15:10 1396/06/23

نگاهی به شیوه تعامل سازمان‌های بین‌المللی با ایران در سند ۲۰۳۰

حجت الاسلام لیالی با بیان این که آیا کشورهای آمریکایی اجازه می‌دهند که آخرین پروژه‌های علمی شان را در اختیار دیگر کشورها بگذارند، گفت: سند ۲۰۳۰ به معنای در اختیار قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه و رهبری بر آنها است.

بررسی سند ۲۰۳۰؛
13:22 1396/06/23

دست کمپانی‌های بین المللی در مهاجرت زنان ایرانی

استاد حوزه و دانشگاه گفت: در بخشی از سند ۲۰۳۰ آمده است که امن سازی فضای کار به ویژه برای زنان مهاجر، زنان را از کشورهای آسیایی و اسلامی می‌پذیرید. حالا برای چه کاری؟ آیا به این‌ها شغل شرافتمندانه می‌دهند؟

یادداشت تحلیلی انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم؛
01:25 1396/05/02

هنوز برخی ابهامات نسبت به محتوای سند ۲۰۳۰ وجود دارد

هرچند برنامه آموزش ۲۰۳۰ از دستور کار اجرایی خارج شده، لکن به نظر می‌رسد هنوز برخی ابهامات و پرسش‌ها نسبت به محتوای آن و چرایی چنین مواجهه‌ای با آن مطرح است.

فرهنگ اومانیسم و لیبرال، حاکم بر سند ۲۰۳۰؛
18:51 1396/04/22

برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؛ کدام‌ یک؟

خاستگاه و شیوه دو مکتب اسلام و فمنیسم در بحث تساوی و برابری جنسیتی کاملا متفاوت است؛ اسلام حقوق زنان را در کلام الهی جستجو می‌نماید اما فمنیسم این حقوق را از کلام بشری طلب می‌نماید.

استاد پارسانیا بررسی کرد؛
20:40 1396/04/20

وظیفه حوزه‌های علمیه در برابر سند ۲۰۳۰

متأسفانه برخورد حوزه‌های ما با مسائل همچون سند ۲۰۳۰ برخورد سلبی است یعنی وقتی که مشکلات، خود را نشان می‌دهد، زبان به اعتراض می‌گشاییم، اما بدون شک اعتراض و عملکرد حوزه در توقف و الغای سند ۲۰۳۰مؤثر بود.